tisdag 19 februari, 2019

Sveriges största hälsotidning

Kroppen mår bäst av en lagom motionsnivå

Kroppen mår bäst av en lagom motionsnivå

Alla människor, oavsett ålder, kön och vikt, har något att vinna på att röra sig mer.

Brist på motion gör att muskulaturen blir svagare, och hjärtats storlek och slagkraft blir mindre, än hos mer aktiva människor. Det gör att vardagssysslorna känns jobbigare och livskvaliteten blir lägre. Dessutom blir man sämre rustad för att klara påfrestningar av ålder och sjukdom.

Över hälften av alla vuxna svenskar rör sig för lite. Den vardagliga motionen blir som mest bara några lugna promenader i veckan. Det är en otillräcklig nivå för att bibehålla en god hälsa och ett välbefinnande.

Den som joggar eller går i rask takt flera gånger i veckan får störst hälsovinster. Hjärtmuskeln blir starkare, blodkärlen vidgas och risken för blodpropp minskar.

Blodsockerkontroll och blodfettsvärden förbättras och risken för viktuppgång minskar, liksom risken att drabbas av tidig hjärt-kärlsjukdom, hjärtinfarkt och slaganfall. Man orkar mer, tänker klarare och livskvaliteten höjs.

Ägnar man sig åt högintensiv aktivitet flera gånger i veckan kan man förbättra och vidmakthålla en hög prestationsförmåga, men man når inga ytterliggare positiva hälsoeffekter. Däremot ökar risken för skador.

Mera information

Av Ingvar Larsson

Kropp & själ

Välkommen till Sveriges största hälsotidning! 
Vi har som mål att hjälpa människor att må bättre. Det vill vi göra genom att öka förståelsen för naturlig egenvård, ge tips om nyttig kosthållning och råd om grundläggande träning.

Poul Heie, Ansvarig utgivare

Nyhetsbrev

Vill du få nyheter om egenvårdsprodukter, kost och träning för att må bättre?
Anmäl dig till vårat nyhetsbrev så får du tips varje månad om hur du kan få en positiv hälsoutveckling.
Kommer snart!

Tipsa oss

Saknar du något? Vill du att vi skriver mer om något? Har du rent av något som du vill publicera på sajten?

Ta kontakt med oss och tipsa oss om hur vi kan bli bättre.